Hepatit B virüsünün çekirdek (core) antijenine karşı antikor. Hepatit B'nin ilk evresinde ortaya çıkar ve genellikle yaşam boyu vücutta kalır. Enfeksiyon belirtilerinin henüz oluştuğu evrede hepatit tanısının koyulmasına yarar, çünkü bu evredeki tek belirteçtir (marker).