Üretildikleri organizmanın hücresel DNA'sına karşı tepki gösteren öz antikorlar. Kanda çok düşük düzeyde bile bulunmaları birincil biliyer (safra sistemine bağlı) siroz, kronik hepatit, kızartılı lupus, sistemik skleroz, bazı poliartrit ve vaskülit tipleri gibi özbağışıklık hastalıklarının İşaretidir.