Delta virüsüne karşı gelişen antikorlar. Delta virüsü (D tipi hepatit virüsü) B tipi hepatit virüsüyle birlikte görüldüğünde hastalık yapar ve hepatit B enfeksiyonunu ağırlaştırır. İki enfeksiyonun üst Üste gelmesi prognozu (*) kötüleştirir. Dolayısıyla prognozlan kötü olan fulmi-nan hepatit ya da kronikleşme eğilimindeki akut hepatit olgularında delta karşıtı antikorlar daha sık bulunur. Bu antikorların kanda düşük düzeylerde bulunması bile D tipi virüs enfeksiyonunun tabloya eklendiğini gösterir.