Bİr organın açı yapmaksızın öne doğru eğilmesi. Daha çok dölyatağıyla ilgili olarak kullanılan bir terimdir. Dölyatağı anteversiyonunda dölyatağı dibi (fundus ute-ri) öne doğru eğilir ve dölyatağı boynu arkaya doğru yer değiştirerek düzbağtrsağa dayanır.