İştah kaybı ve bunun sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı. Sindirim sistemi, karaciğer ve iç salgıbezleriyle ilgili hastalıklarda bir belirti olarak görülebilir. Ayrıca hastalıklara, fiziksel bozukluklara, kesin organik nedenlere bağlanamayan bir iştahsızlık biçimi vardır. Buna zihinsel iştahsızlık denir. Psikolojik kökenli olan ve besinlere karşı isteksizlikle belirlenen bu durum sürekli kilo kaybına ve bazı olgularda ölüme bile yol açar. Daha çok kadınlarda görülür ve ilk belirtileri ergenlik çağında ortaya çıkar. Gençlerde oldukça sık rastlanan ve duygusal gelişim sırasında normal olarak kabul edilen iştahsızlık dönemlerini bu durumla karıştırmamak gerekir. Zihinsel iştahsızlık bazı ailelerde belirli ilişkilerin uyumsuzluğuna bağh olarak ortaya çıkan bir bozukluk olarak da kabul edilebilir. Bu bozukluk ailede yaşanan, ama bireylerin bilincinde olmadığı bozuk ilişkilerin bir dışavurumudur.