Tıpta, genel anlamda normalin dışında kalan her türlü durumu belirtmek için kullanılan terim. Doğumsal oluşum bozukluklarını, bazı ender hastalıkları ya da psikiyatride insan davranışı, karakteri ve kişiliğinin normal dışı boyutlarını tanımlamak için kullanılır.