Hücrelerde oksijen eksikliğine bağlı patolojik durum. "Oksijensiz kalma" anlamına gelir, ama çoğu kez hücrelerin solunumda kullandığı oksijen miktarı yalnızca azalmış olduğundan "hipoksi"den (oksijen azlığı) söz etmek daha doğrudur. Bu durum atardamar kanındaki oksijen miktarının azalmasına (anoksemi) ya da çevrel kılcal damarlarda kan dolaşımının yavaşlamasına bağlıdır. Kılcal damarlardaki kan akımının yetersizliğine bağlı anoksi kalp yetmezliğinden, bayılma ya da şok durumundan, hatta damarlarda tıkanma ya da spazmdan kaynaklanabilir. Bu durumda bozukluk organizmanın belirli bir bölgesiyle sınırlıdır. Genel anoksi belirtileri ise hem anoksinin yol açtığı doku hasarının, hem de organizmanın buna karşı harekete geçirdiği yeniden düzenleme mekanizmalarının ifadesi olarak ortaya çıkar. Organizma anoksiye tepki olarak her şeyden önce solunum hareketlerini sıklaştırır ve dolaşımı hızlandırır. Daha yavaş devreye giren düzenleme mekanizmaları alyuvar sayısının ve dolayısıyla kandaki hemoglobin miktarının önemli ölçüde artmasıdır. Bölgesel anokside belirtiler oksijensiz kalan yere göre değişir. Anoksi çok ağırsa doku ölümüne bile rastlanabilir. (Bak. İskenıi.)