Bağdaşır gruptan kan naklinde özgün bir teknik. Anne kanı ile dölüt kanı arasındaki uyuşmazlığın dölütüh alyuvarlarında bir yıkıma (eritroblastoz) yol açtığı, buna bağlı olarak az ya da çok belirgin kansızlığın oluştuğu, artan bilirubinin kalıcı beyin lezyonlanna yol açabileceği durumlarda uygulanır. Uygun kan ince bir polietilen sondanın bağlandığı göbek kordonu aracılığıyla verilir ve toplardamar kanalıyla ductus venosus dölütün karın anaatardamanna ulaşır. Aynı anda verilen kandan biraz daha az miktarda olmak üzere dölütten kan alınır; böylece kanın yaklaşık yüzde 90'ı değiştirilir.