Bir ya da birkaç atardamar duvanndaki düz kaslann uzun süreli kasılmasıyla kan akımının azalması ve yeterince beslenemeyen dokularda bozukluklara yol açması. Anjiyospazm atardamar hastalıklan, otonom sinir sistemi bozuklukları, zehirlenmeler, soğukta kalma, damar duvannın örselenmesi ve bazı ilaçların (örneğin er-gotamin türevleri) etkisi gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Kolajen doku, kan ve hormon hastalıklan gibi birçok genel hastalık sürecinde de ortaya çıkabilir.