Kan damarlarının endotel hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör. Bu hücreler çoğalarak kan içeren ati-pik damarsal yapılar oluşturduğundan tümörün görünümü kanlıdır. Anjiyosarkom ender görülür; genellikle gençlerde, 20-30 yaşlan arasında ortaya çıkar. En sık memelerde oluşur, ama başka yerlerde, örneğin bacaklarda, deride ya da karaciğer ve dalak gibi iç organlarda da gelişebilir. Organizmada hızla yayılma eğilimi gösteren son derece kötü huylu bîr tümördür.