Çevrel damarlardaki kan akımım yerine göre artırıp azaltan düzenleme mekanizmalarının bozukluğuna bağlı olarak dolaşım sisteminde ortaya çıkan bir grup hastalığın genel adı. Büyük ölçüde otonom sinir sistemindeki işlev bozukluklarından kaynaklanan bu hastalıklar arasında Raynaud hastalığı, akrosiyanoz ve eritromelal-jİ sayılabilir.