Damar tümörü ya da damarda oluşan anormal ara doku. Kan damarlarında oluşanları hemanjiyom, lenf damarlarında oluşanları lenfanjiyom adıyla anılır. Heman-jiyomlar daha çok yüz, göğüs ve sırtta, bazen de geniş deri yüzeylerinde görülür. Ender olarak derideki anji-yomlara daha derinlerde bulunan benzer lezyonlar eşlik eder; bu sendroma anjiyomatoz denir. Hemanjiyom kadar sık görülmeyen lenfanjiyomlar daha çok dudak, dil, boynun yan dokulan, koltukaltı ve kasık gibi lenf sistemiyle ilgili önemli yapıların bulunduğu bölgelerde ortaya çıkar. Anjiyomlar genellikle iyi huylu tümörler olarak kabul edilir.