Tıp biliminin kan ve lenf damarlarıyla onların hastalıklarını inceleyen dalı.