Çevrel bir toplardamara (genellikle kol toplardamarına) iyot içeren, suda çözünen ve böbreklerden hızla atılan radyoopak bir kontrast madde verilmesinden sonra kalp boşluklarının ve büyük damarların radyolojik olarak incelenmesi. Kalbin ve büyük damarların durumunu, kalp etkinliğinin değişik evrelerini ve bu organlardaki oluşum bozukluktan ya da patolojik değişiklikleri incelemeye yarayan bir yöntemdir (bak. anjiyografi).