Organizmadaki damar ve kanal sistemlerinin işlevsel ve biçimsel açılardan radyolojik incelemesini kapsayan tanı yöntemi. Anjiyografide atardamar, toplardamar, lenf yollan gibi yapılar X ışınlarını geçirmeyen bazı özel maddelerin damardan verilmesiyle incelenir. Damar yoluyla uygun madde verildikten sonra çok kısa aralıklarla (seri halde) çekilen röntgen filmleriyle bu yapıların hem hareketli, hem de durgun görüntüleri elde edilir. Anjiyografi yöntemin genel adıdır. Kontrast madde bir atardamara verilirse arteriyografi (*), bir toplardamara verilirse flebografi (*), bir lenf damarına verilirse len-fografi (*) gibi daha özgül terimler kullanılır. Kolanji-yografi (*) ise safra yollarının görüntülenmesidir. Çok geniş bir kullanım alanı olan anjiyografi yöntemlerinde çok düşük bir oranda da olsa kullanılan maddeye bağlı istenmeyen etkiler gelişebilir.