Atardamar duvarının yapısındaki değişimler sonucunda atardamarın bir bölümünün belirli sınırları İçinde kalıcı genişlemesi (balonlaşması). Nedenleri genellikle atardamar duvarının orta katmanında (tunica media) değişiklik yapan frengi gibi bir enfeksiyon hastalığı ya da damar sertliğidir. Yalnızca beyin atardamarlarını tutan anevrizmalarda atardamar duvarının yapısal bir zayıflığı söz konusudur. Anevrizmanın oluşumundaki temel etken, atardamarlar içindeki kan basıncıdır; yüksek basınçlı kan duvarın zayıf bir noktasını iterek, dışanya doğru genişletir. Orta yaşta ve erkeklerde daha sıktır. Anevrizmalar biçimlerine göre; kesemsî, iğsi, silindir biçiminde, kayıksı ve yırtılma anevrizması (kan, atardamar duvarının katmanları arasına sızar) olarak sınıflandırılır. En sık görüldükleri damarlar, beyin kol, bacak, iç organ atardamarları ve aortun özellikle kann bölümüdür. Anevrizmanın varlığı, kan pıhtısı oluşup dolaşımın engellenmesi ya da damar duvarının yırtılması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkıncaya değin hasta tarafından fark edilmeyebilir.