Duyu iletmekle görevli sinir liflerindekİ lezyonlara bağlı duyu yitimi. Dokunma, ısı, ağrı ve derin ağrı duyularından biri ya da dördü birden etkilenebilir. Duyu yitiminin özellikleri, lezyonun bulunduğu yerin saptanmasını sağlar. Lezyon bir çevrel sinir lifmdeyse duyu yitimi sinirin dağıldığı bölgenin tümünde görülür. Lezyon omurliğin ön boynuzundaysa, ağrı ve ısı duyulan ortadan kalkar, öteki duyular kalır, çünkü bu duyularla ilgili lifler omuriliğin arka bölgesindedir. Hastalığın tanısında lezyonun boyutları, normal dışı duyu algılamalarına (parestezİ) ya da hareket bozukluğuna yol açıp açmadığı ve belirtilerin ilerleme ya da gerileme gösterip göstermediği göz Önünde bulundurulmalıdır. Belirtilerin dikkatle incelenip değerlendirilmesiyle, duyu yitiminin histeride olduğu gibi nörotik kökenli olma olasılığı aydınlatılabilir. Nörotik kökenli olgularda anestezinin alanı, sinirlerin anatomik-fizyolojik dağılımına uygun değildir; beraberinde hareket bozuklukları bulunmaz, hastaların duygusal gidişi dengesizdir. Bazen gerçek duyu yitimiyle, histeri türleri arasında ayırıcı tam yapmak oldukça zordur.