Vücudun, karşılaştığı antijen(*) niteliğindeki yabancı maddelere karşı bağışıklık yanıtı vermemesi. Bu durum doğal bir dirence bağlı olabilir. Örneğin, birçok hayvan türünde bazı enfeksiyon etkenlerine karşı bağışıklık yanıtı oluşmaz. Ama anerji denince genellikle vücudun zayıf düştüğü durumlarda ya da bazı enfeksiyon hastalıklarından sonra geçici olarak bağışıklık yanıtının oluşmaması anlaşılır.