Yaşamın sürmesini olanaksız kılan, beynin ve kafatası kemiklerinin yetersiz gelişimine bağlı çok ağır bir oluşum kusuru. Doğumdan sonra bağımsız bir birey olarak yaşamayı olanaksız kılan oluşum kusurlarının en sık görülenidir. Bazı organlann, örneğin yüzün ve kafatasının başka bölümlerinin oluşum kusurları İle birlikte görülebilir.