Erkekte üreme yeteneğini değiştiren ya da engelleyen bütün hastalıklann tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. Androloji son yıllarda bağımsız bir uzmanlık dalı olmuştur. Kullandığı tanıya yönelik inceleme yöntemleri: Ersuyunun biçimsel ve biyokimyasal incelenmesi, hormon düzeylerinin ölçümü, karyotip(*) belirlenmesi, erbezi biyopsisi ve alınan örnek dokulann incelenmesi ile değişik incelemeler (flebografi[*], anjiyografi[*] ultra-sonografi vb).