19 karbon atomlu steroit hormonlar. Başlıca etkileri erkek organizmasında ergenlik döneminde, cinsel organlann ve ikincil eşey özelliklerinin gelişmesini sağlamaktır. Androjen hormonlar testosteron, androsteron, and-rostenedion ve dehidroepiandrosterondur. Bunlar erbe-zindekİ dokular arası hücrelerde ve kısmen böbreküstü bezi kabuk bölgesinde, dehidroepiandosteron ise daha çok böbreküstü bezi kabuk bölgesinde üretilir. Androjen hormonlar, etkilerini erkek cinsel organlan düzeyinde göstererek, penis, prostat bezi, ersuyu kesesi ve hipofiz bezinin folikül uyarıcı hormonu (FSH) ile er-bezinin ersuyu salgılayan epitel doku hücrelerinin olgunlaşmasını sağlarlar. Androjen hormonlar cinsel organlar dışında, erkeğe özgü davranışların ve beden yapısının gelişimini ve-kalıcılığını da sağlar (ikincil eşey özelleri). Bunlar sesin kalınlaşması, kılların ve yağ dokusunun dağılımı, iskelet ve kas kitlesinin gelişimi, ataklık, karşı cinse duyulan ilgi ve girişimciliktir. Kadınlarda yalnızca bazı hastalıklarda ortaya çıkan androjen hormonlann bazı erkekleştiricİ etkileri olabilir. Androjen hormonların aynca metabolizmayı uyancı (anabolizan) etkileri vardır, bütün dokularda (özellikle kas dokusunda) yeni proteinlerin yapımını uyarırlar; kemik dokusunda kemikleşme sürecini hızlandırırlar.