İpliksolucanİan sınıfından kancalı kurtlar cinsi. Bu cinsten Ancylostoma duodenale türü insanda kancalıkurt hastalığına (ankilostomiyaz) neden olur. Bu kurtların larvaları (kurtçuk) bulaştıkları toprakta çalışan ya da çıplak ayakla dolaşan kişilerde deriyi delerek organizmaya girer. Kan-lenf dolaşımıyla akciğerlere ulaşan larvalar bronş dallarından soluk borusu ve yutağa, oradan yemek borusu ve mide aracılığıyla onikiparmakbağırsa-ğına geçer. Onikiparmakbağırsağı duvarına yerleşerek gelişir ve erişkin hale gelirler. Hastalık tropikal ve ılıman iklimlerde görülür. Başlıca belirtisi olan şiddetli kansızlık bağırsaktaki küçük kanama odaklanna ve lar-valann sürekli kan emmesine bağlıdır. Çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişmeyi geciktirebilir. Öbür belirler larvanın deriden girdiği yerde (kaşıntı, iltihap) ya da akciğerlerden geçtiği dönemde (öksürük, ateş) ortaya çıkar. Hastalığın kesin tanısı için dışkının incelenmesi gerekir; kurdun yumurtalarının dışkıda görülmesiyle kesin tanı koyulur.