Aynı sistem ya da aygıta ait iki içi boş oluşumu karşılık-' h İletişime sokan bağlantı. Bu terim, vücudun herhangi bir bölgesindeki kan ve lenf damarları arasında normalde var olan bağlantılar ile sindirim kanalının iki yapısı ya da iki daman arasında (örneğin aşın düzeyde bir kan akımına ek bir yol açmak için) yapay olarak sağlanan ağızlaşmaları tanımlamak için kullanılır. Atardamar-toplardamar ağızlaşmaları, küçük bir atardaman küçük bir toplardamarla birleştiren ince bir kanaldır ve kılcal damar ağının ucunda yer alır. içi boş iki oluşum arasında, hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan bağlantıya ise fistül adı verilir (örneğin atardamar-toplardamar fistü-lü, mide-kalınbağırsak fistülü).