Hücrelerin, oluşturduğu doku yapısında çeşitli derecelerde değişikliğe yol açan farklılaşma bozukluğu. Tekil hücre düzeyinde atipik (bak, atipi) yapı özellikleriyle birlikte görülür ve tomur hücrelerinin çoğalma sürecine Özgü bir olaydır. Anaplazİnin derecesi ile tümörün kötü huyluluk olasılığı doğru orantılıdır.