Tanıya yardımcı olabilecek bilgi ve verileri toplamak amacıyla doktorun hastayı ve yakınlarını sorgulayarak yaptığı araştırma. Bu araştırma, hastayı doktora başvurmaya yönelten yakınmaları ve daha önce geçirilmiş hastalıkların bulgu ve belirtileri (hastanın özgeçmişi) kapsar. Ayrıca ruhsal ve bedensel gelişim evreleri, günlük yaşam ve beslenme alışkanlıkları, iş yaşamı vb ile yakın akrabaların geçirdikleri hastalıklarla ilgili bilgiler de (aile Öyküsü) toplanarak araştırma tamamlanır. Anamnez, tanıya götüren temel bir işlemdir. Bazı durumlarda yalnızca anamnezden (hastadaki belirtilerden bağımsız olarak) doğru bir tanı koymaya yetecek veriler elde edilebilir. Aile anamnezi, sıklıkla bir ailede birden fazla kişide görülen ya da özel bir biçimde geçiş gösteren kalıtsal hastalıklarda özellikle önemlidir.