Daha çok Freud'un geliştirdiği ruhsal tedavi yöntemi için kullanılan bir terim. Bu yöntemin amacı, üzerindeki baskılardan kurtulmasını sağlayarak benliğe (ego) yardımcı olmak, hastanın kendi İçinde örselendiğini varsaydığı dengesine yeniden kavuşmasını sağlamaktır. Freud'un izlediği yöntemde, rüyaların çözümlenmesinin özel bir önemi vardır; çözümlemeyi yapan uzman hastaya rüyalarını anlattırarak elde ettiği verileri diğer bilgilerle birleştirir. Hastanın ruhsal yapısının İncelenmesi, çocukluğun ilk yıllarına değin inmelidir. Hastanın bu yılların deneyimlerini büyük bir özenle hatırlaması istenir. Böylelikle hasta, egonun henüz gelişmemiş olması nedeniyle kararlı baskıların yaşanabildiği çocukluk dönemine geri döner. Analitik psikolojide, Freud'un psikanalitik yönteminin yanı sıra, Jung'un analitik psikolojisi ve Adler'in bireysel psikolojisi de önemlidir.