Çocuklukta içgüdüsel bir gelişme dönemi. Bu kavram ilk kez Freud tarafından ortaya atılmış ve Freudcu kuramın ve psikanalitik yöntemin temel noktalarından biri olarak kalmıştır. Anal dönem, çocuğun içgüdüsel gelişiminin ikinci evresidir; yaşamın İkinci ve üçüncü yılları arasında görülür. Bu dönemde anüs mukozası libidonun seçici merkezidir. Dışkılama esnasında libidonun doyumunu sağlayan dışkı büyük bir önem kazanır; aynı zamanda çocuk büzgen kasların denetimi ile, erişkinlerin dünyasıyla özel bir ilişki kurar. Anne babasıyla ilişkisini, onların büzgen kasların etkinliğini denetleme isteklerini kabul ya da redederek sağlar. Böylelikle çocuk, dışkının büyüklere karşı gelme anlamını kazandığı bîr evreye girer. Bu nedenle anal dönem aynı zamanda "sadist" dönem olarak da tanımlanır.