Organizmada protein sentezini artırarak etki gösteren maddeler. Gelişme geriliklerinde, bazı kansızlıklarda, giderek güçsüzlüğe ve halsizliğe yol açan kronik hastalıkların tedavisinde kullanılırlar; ruhsal çöküntü durumlarında, zayıflıklarda da olumlu etkileri vardır. Bu gruba giren ilaçlar, 612 vitamininin bir koenzimi ve nükleİk asitlerin sentezinde vazgeçilmez bir önemi olan koba-mamit testosteron ve onun metilandrostenediyol, meti-landrostenodiyol monopropriyonat, norandrostanolon, fenil propriyonat gibi bireşimsel türevleridir. Tüıevleri-nin testosterona oranla, anabolizan etkileri daha çok, erkekleştirici etkinliği ise daha azdır. Bu erkekleştirici etki özellikle kadın hastalarda istenmeyen bir yan etkidir. Bu tür İlaçların kullanımını kısıtlayan öteki istenmeyen yan etkiler, su ve tuz tutulmasına bağlı ödemler, iğnenin giriş yerinde yerel bir doku tahrişi ve sarılık gelişimidir. Kobamamit ise ağız ve kas yoluyla verilebilir ve yan etkisi hiç yok gibidir.