Organizmadaki doğal boşluklarda irin birikmesi. Boşluğu sınırlayan duvardaki akut iltihaba bağlı olarak gelişir. Etkilenen bölgeye göre değişik belirtiler ve enfeksiyona özgü genel belirtiler (ateş, kırıklık, halsizlik, kanda akyuvarların sıyısmın artması) ortaya çıkar. Ampiyem deyimi genellikle 'akciğer zan boşluğunda irin birikmesi anlamında kullanılmaktadır; bu boşluğu saran zann birincil iltihabına ya da akciğerleri tutan iltihabi bir sürecin yayılmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Ampiyem, organizmanın başka bölgelerini de ilgilendirebilir (safrakesesi, körbağırsak, eklem boşluğu, dölyatağı, pe-rikart ampiyemleri gibi).