Amniyon sıvısının 500 ml'nin altına inmesiyle beliren gebeliğe Özgü patolojik durum. Sıvının hiç bulunmaması anhidramniyos adını alır. Sıvının eksik üretimine ya da geri emiliminin artmasına bağlıdır. Normal süresini geçen gebeliklerde sık rastlanır. Bu durum annenin dö-lüt hareketlerini Özgül bir şiddette fark etmesine neden olur. Dölyatağımn duvarları neredeyse dölüte yapışık gibidir ve dölütün kalp atımları açık bir biçimde algılanır. Oligohidramniyos dölütün gelişmesini engelleyebilir ya da amniyon boşluğunu geçen bağların ve kıvrımların baskısına bağlı olarak dölütün oluşum ya da biçim bozukluğuna yol açabilir. Doğum sırasında, amnion sıvısının koruyucu etkisi bulunmadığından dölütte kolaylıkla bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.