Dölütü saran ve göbek kordonu yüzeyine uzanan zar. Amniyon boşluğu adım alan bir boşluk oluşturur. Bu boşluk içinde, gelişmekte olan dölütü koruma görevi olan suya benzer bir sıvı bulunur (amniyon sıvısı). Gebeliğin başında küçük olan amniyon boşluğu, giderek büyür ve koryonun (dölütü saran dış zar) iç yüzeyi ile temasa geçer. Koryondan, yalnızca embriyon dışı mezoderm hücrelerinden oluşan İnce bir tabakayla ayrılmıştır.