Hatırlama yetisinin bir kısmını ya da bütününü etkileyen değişiklikler. Genellikle beyindeki dolaşım bozuklukları sonucunda gelişen lezyonlara bağlı olarak ya da kafa yararlanmalarından sonra ortaya çıkar. Bellek yitimi, anıların zaman içindeki diziliminde bozuklukla beli-rebileceği gibi, gerçeklikten sınırlı bir kopma biçiminde de ortaya çıkabilir. Anıların zaman içindeki dizilimi ile ilgili bozukluklar ileriye ya da geriye yönelik olabilir. Bellek yitimi yaşanmakta olan olaylarla ilgiliyse ante-rograd (ileriye dönük); geçmiş olaylara ilişkin olarak ortaya çıkıyorsa retrograd (geriye dönük) 'amnezi söz konusudur. Bazı beyin sarsıntılarından sonra, kaza öncesi ve sonrası ile ilgili anılar silinir (anteroretrograd amnezi); bu "bellek boşluğu" zamanla azalıp, bütünüyle kaybolabilir. Yaşlılarda değişik derecelerde ileriye dönük bellek yitimi sık görülür, oysa uzak geçmişteki olayların anısı bellekte kökleşmiştir ve çok iyi anımsanır. Psikopat kişilerde ya da histeriklerde ise gerçeklikten kopma biçiminde (örneğin tanıma İşlevinin bazı belirgin alanlarım sistemli bir şekilde tutan bellek yitimleri) beliren bellek yitimi gözlenir.