İdrarda aminoasİtlerin bulunması. Sağlıklı kişilerin idrarında çok az aminoasit bulunur. İdrarda yüksek miktarlarda aminoasit bulunması, böbrek ya da karaciğerde bir bozukluk olduğunu düşündürür. Fenilketonüri, tiro-zinoz ve alkaptonüri gibi metabolizma hastalıklarında görülme sıklığı daha yüksektir.