Dokularda hücrelerarası bölgeye amiloit (nişastamsı madde) adı verilen bir maddenin birikmesi ile ortaya çıkan hastalık. Bu maddeye amiloit denmesinin nedeni iyotla aynı nişasta gibi boyanmasıdır. Aslında lifli, protein yapısında bir maddedir ve oluşumu ile birikim sürecine ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Amiloidoz çeşitli koşullarda ortaya çıkar. Kronik enfeksiyonlardan sonra (örneğin verem, kemik iltihabı) çeşitli tümörlerde (plaz-mositom, Waldenström makroglobülinemisi) ve roma-toit artritte ortaya çıkabildiği gibi, hiçbir hastalığa bağlı olmadan kalıtımsal olarak da görülebilir. Çeşitli dokularda aynı anda birikebilir (karaciğer, böbrek, kalp kası, böbreküstü bezi, incebağırsak vb) ya da tek başına kitleler oluşturabilir; bu kitlelere amiloit tümörü denir. Amiloidozun belirtileri etkilenen organlara göre değişir. Bu maddenin depolandığı organın doğal yapısı gitgide bozulur. En ağır belirtiler böbrek tutulmasında görülür. Üremi ve böbrek yetersizliği gelişir. Amiloidoz sonucu gelişen kalp yetersizliği; bağırsak emilİmİnde ve sinir sistemindeki bozukluklar genellikle yavaş bir ilerleme gösterir.