Kandaki amilaz yoğunluğu. Normal değerleri 100 iÜ/it ile 300 ITJ/lt arasındadır. Pankreas amilazının kanda yükselmesi bu organın hastalıklarında; tükürük bezlerine ait amilazın kanda artması ise bu bezlerin iltihaplarında görülür.