Görme keskinliğinin, göz dokularındaki hastalıklara bağlı olmaksızın tek ya da iki yanlı olarak azalması. Genel hastalıklar ya da zehirlenmelere bağlı bir bulgu olabilir. Genellikle tek taraflıdır; şaşılık ve anizometropi gibi görme kusurları ile birliktedir. Çift görüntülere neden olur; binoküler (her iki göze ait) görmeyi engeller. Hasta bu koşullarda gözlerinden birini istemi dışında işlevsiz bırakır.