Aynı kişi ya da nesnelere yönelik olarak karşıt duygu ve davranışların art arda hissedilmesi durumunu tanımlayan psikanalitik kavram. Hiçbir zaman uzlaşamayan iki karşıt duygunun (aşk ve nefret gibi) birlikte görüldüğü, zorlamalı olarak yaşandığı bir duygu halidir.