Dolaşan kanda farklı biçimlerde alyuvar bulunmasıdır: Armut, raket, oval, çevresi çentikli ya da düzensiz vb biçimlerdedir; büyüklük ve hemoglobin içeriği bakımından farklılık da görülebilir. Bu bulgular pek çok ağır kansızlıklarda, Örneğin megaloblastik kansızlıkta, Akdeniz kansızlığında, hemolitik (alyuvar yıkımına bağlı) kansızlıkta, zehirli maddelere bağlı gelişen kansızlıkta, çok büyük çaplı damarların bozukluğuna bağlı (mikroanjiyopatik) kansızlıklarda, lösemilerin seyri sırasında görülen kansızlıklarda, kemik iliğinde bağ dokusu artışına bağlı olarak gelişen miyelofibrozda ortaya çıkar ve alyuvarların olgunlaşmasında çok ağır bozukluklar bulunduğunun bir göstergesidir.