Bilimsel tıbba karşı seçenek (alternatif) olarak öne sürülen tıp kuramlan ve uygulamaları. Alternatif tıpta yapay olarak üretilen ilaçların kullanımına karşı çıkılarak genellikle "doğal" kaynaklı ilaçlar kullanılır. Hastalıkla-nn kaynağı, gelişimi ve tedavisi özel bazı kuramlara dayandırılır.