Alerjik hastalıklarda, alerji tepkisine neden olan mad- delerin araştırılmasına yönelik bir tanı yöntemi (bak. alerjen). Bu yöntemde, alerji yaptığından kuşkulanılan maddeler hastaya genellikle deri yoluyla verilir. Daha sonra uygulama bölgesinde alerjen maddeye karşı kı- zarma, şişme, su toplama gibi aşırı duyarlılık tepkisinin meydana gelip gelmediği gözlenir. Uygulanan başlıca testlerde alerjen deri üzerine, deriye, deri yoluyla ya da deri içine verilir. Deri üstü testleri. Belirli bir maddeye emdirilmiş aler- jenler deriye yakı aracılığıyla uygulanır. Bu tip testler özellikle temas aracılığıyla ortaya çıkan egzama türü alerjilerde kullanılır. Deri testi. Alerjen epidermis (üstderi) içine deriyi çize- rek ya da çok ince bir iğne aracılığıyla uygulanır. Perkütan testler (deri yoluyla emilim testleri). Deri üze- rine koyulan antijenin masaj yoluyla kendiliğinden deri- nin içine emilmesi sağlanır. Deri içi testi. Antijen iğne ile dermiş (altderi) içine uy- gulanır. Bir polen alerjisi varsa ya da alerjinin solunum yoluylaalman bir maddeden kaynaklandığı düşünülüyorsa, kuşkulu madde konjunktîva ya da burun mukozası aracılığıyla da verilebilir. Sonuçlar uygulanan tekniğe ve kullanılan maddeye bağlı olarak değişen bir süre sonunda alınır. Değerlendirme tepkinin çeşidine ya da şiddetine bağlı olarak yapılır.