Embriyon evresinin 4. haftasında ilkel bağırsağın sırt bölümünden gelişen ve embriyonun karın sapı ile kor-yonu arasında uzanan kese (bak. koryon). Allantoisin embriyon içinde bulunan bölümü "urakus" adı verilen bir kanalı oluşturur. Bu kanal 5. haftadan sonra kapanır ve idrar kesesini göbeğe bağlayan bir kordona dönüşür (göbeğin orta bağı). Aynı biçimde al-lantoisin embriyon dışında kalan bölümü de körelir ve gebeliğin sonuna kadar göbek kordonu içinde kalabilen küçük parçalar haline gelir. Allantois az gelişen bir yapı olmasına karşılık etenenin damarlanmasında önemli bir rol oynar.