Kandaki etil alkol düzeyi. Bira, şarap ve rakı gibi içkilerle alınan etil alkolün miktarı arttıkça karaciğer tarafından tam olarak parçalanması güçleşir. Aşırı alkol alımına bağlı olarak oluşan zehirlenmelerde etil alkolün kandaki düzeyinin belirlenmesi önem kazanır. Metanol, bütanol, propanol gibi başka alkol bileşiklerinden kaynaklanan zehirlenmeler ise genellikle mesleki nedenlerle bu maddelerle temas eden insanlarda görülür. Etil alkolün 0,5-1,5 gr/lt'lik kan değeri zehirlenme başlangıcı olarak kabul edilir,