Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılık nedir?

Alkol ve madde bağımlılığına verilen genel bir tanımlamadır. Kişinin sosyal yaşamını ve sağlığını etkileyecek şekilde bir maddeye bağımlı olması anlamını taşır.

Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılık nedenleri nelerdir?

Alkol ve madde bağımlığının başlıca nedenleri arasında kişilik sorunları, çevresel etkenler, stress ve aile içi iletişim eksikliği ön plana çıkar. Kişi bu sorunların birinden veya birden çoğundan etkilenerek madde bağımlığının yolunu açmış olur.

Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılık öneriler nelerdir?

Alkol ve madde kullanımına ait sorunlar ve bağımlılık; psikiyatrik bir tedavi ile çözüm yolu sağlanmaya çalışılarak önlenir. Psikiyatrik tedavi yanında ilaç tedavisi de uygulanır.