Kan ve öbür vücut sıvılarında asit düzeyinin aşın düşmesi ya da baz düzeyinin çok yükselmesiyle asit-baz dengesinin bozulması. Normal koşullarda kanın ortalama pH değeri 7,35'tir. Bu değer kanda bulunan tampon sistemler yani asit ya da baz düzeyinin yükselmesini engelleyen sistemler aracılığıyla dengelenir. Yaşamın sürebilmesi İçin pH en az 6,85, en çok 7,65 olmalıdır. Alkaloz solunum sayısı ve derinliğindeki artışa bağlı olarak aşırı miktarda karbon dioksit kaybından kaynaklanabilir (solunum alkalozu). Tedavi amacıyla aşın bikarbonat alınması, uzun süreli kusmalarda asit kaybı, potasyum kaybı ve uzun süre idrar söktürücüler (diüre-tik) iie tedavi gibi bikarbonat yoğunluğunun arttığı, buna karşılık karbonik asit yoğunluğunun aynı ölçüde yükselmediği birçok durumda alkaloz ortaya çıkabilir (metabolizma alkalozu). Metabolizma alkalozu sonucu organizma karbon dioksit kaybını azaltmak amacıyla solunumu yavaşlatırken böbrekler aracılığıyla bikarbonat atımını artırır. Metabolizma alkalozunun belirtileri arasında kas yorgunluğu ve bazen gerçek tetani nöbetlerine varacak ölçüde kas gerginlikleri sayılabilir.