Standart koşullarda plazmada, bikarbonat (-HCOs) olarak bulunan karbon dioksît miktarı. Bu standart koşullarda plazmadaki karbon dioksit yoğunluğu yüzde 5,5 ve kısmi basıncı 40 mmHg'dir. Karbon dioksit sağlıklı bir kişinin soluk verirken çıkardığı gaz karışımında da aynı kısmi basınçtadır. Bikarbonat iyonu organizmanın asit-baz dengesini sağlayan tampon sistemlerin işlemesinde çok Önemli bir rol oynar. Plazmadaki bikarbonat miktarı çok dar sınırlar arasında tutulur. Bu değişmezliği böbrek işlevleri sağlar. Bikarbonat yoğunluğu bu anyona bağlanmış baz miktarım gösterir. Bazlar vücutta çeşitli tepkimeler sonucu ortaya çıkan laktik asit, hid-roklarik asit, fosforik ve sülfürik asit gibi solunumla atılamayan asitleri nötrleştirmeye yarar. Böyle bir tepkimede asitler nötr bir tuz haline dönüştürülüp idrarla, oluşan karbonik asit İse daha sonra karbon dioksit halinde solunumla atılır. Alkali rezervi plazmanın havasız bir ortama konduğu zaman açığa çıkan karbon dioksit mİktannın, Özel yöntemler aracılığıyla ölçülmesi sonucu belirlenir. Normal koşullarda alkali rezervi üst sının 100 cc plazmada yaklaşık 50 cc karbon dioksittir. Bu değerler ağır alkaloz durumlarında artar, ağır asidoz durumlarında ise azalır. Alkali rezervini nicel değerlendirilmesi kişilerdeki asit-baz dengesinin önemli bir göstergesidir ve asit-baz dengesinde ortaya çıkan bozuklukların tanınmasında kullanılır.