Vücudun soğuması. Özellikle ölümden sonraki vücut soğumasını belirtmek için kullanılır (algor mortis: Ölüm soğukluğu). Bu durumda vücut sıcaklığının kesin olarak ölçülmesinin tıbbi ve yasal önemi vardır. Ölüm soğukluğu ölümden belli bir süre sonra ortaya çıkar. Bu süre ölünün durumuna ya da ateş ve donma gibi ölüme yol açan nedene göre değişir.