Dış dünyadaki cisimlerin duyu organlarında belirlediği değişiklikler aracılığıyla tanınmasını ve hatırlanmasını sağlayan karmaşık ruhsal işlev. Algılama kavramını aydınlatmak için şu alışılmış örnek verilebilir: Kâğıdın beyazlığını görmek bir duyumdur, oysa beyaz bir kâğıt görmek bir algılamadır. Algılama, ileri derecede karmaşık bir ruhsal bireşimleme işlemidir. Algılama işlevi kişinin genel ruhsal durumuna ve özellikle duygulanım etmenlerine bağlıdır. Bu durum Özellikle zamanın ve yerin algılanması İçin geçerlidir; algılama, daha önceki duyumların İçeriğinin yeniden üretilmesi yeteneği ve hafıza gibi karmaşık ruhsal işlevlere bağlıdır. Algılama duyumun özbilinç düzeyine ulaşması olarak da görülebilir.