Ağrıyı ya da başka bir deyişle ağrıya karşı duyarlılığı nicel olarak Ölçen alet. Temelde elektrikli bir lambadan oluşur. Deriye temas ettirilip yakıldığında acı uyandırır. Aletin denetimindeki acı uyarısına verilen tepki ile lambayı yakan gerilim miktarı arasındaki ilişki Ölçüm için gerekli verileri sağlar. Elde edilen veriler bir tablodan yararlanılarak değerlendirilir.