Kromozomların belli bölgelerinde ikili ya da daha çok sayıda gruplar halinde yer alan ve organizmada belli bir özelliğin ortaya çıkmasına yol açan genlerin her biri. İlk kez Mendel düz ya da buruşuk, san ya da yeşil tohumlu bezelye bitkileri üstünde araştırmalar yaparak zıt özelliklerin bir sonraki kuşakta ortaya çıkma durumunu İnceledi. Yaptığı çalışmalar sonunda bir özelliğin iki seçeneği aynı bireyde bulunursa, yalnızca bir tanesinin kendini bütünüyle belli edeceği sonucuna vardı. Daha sonra gen adı verilen kalıtım birimleri Mendel'e göre çiftler halindeydi ve kuşaktan kuşağa geçen bu birimlerden biri öbürüne baskın çıkarak taşıdığı özelliği yeni canlıya aktarıyordu. Başat (dominant) ya da çekinik (resesif) özellikteki alellerin, yani aynı özelliğin değişik seçeneklerini taşıyan genlerin varlığı çok sonraları yapılan birçok araştırmayla doğrulanmıştır.