Böbreküstü bezlerinin kabuk (korteks) bölgesinden salgılanan başlıca nüneralokortikoit hormon. Görevi böbreklerde sodyumun tutulmasını ve potasyumun atılmasını sağlayarak kan basıncını düzenlemektir. Aldosteron salgılayan böbreküstü bezi tümörlerinin (Conn Sendromu) etkisiyle kandaki düzeyi çok yükselir. Ayrıca yüksek tansiyon ortaya çıkar. Genellikle bir özbağı-şıklık hastalığına ya da daha seyrek olarak vereme bağlı olarak gelişen böbreküstü bezi yetmezliğinde (Addison hastalığı) kan düzeyi düşer. Aldosteron düzeyi kanda ve 24 saatlik idrarda saptanır. Ortalama değerler: Kanda (ayakta) 10-30 ng/dl; idrarda 4-20 ng/24 saat.